Złotów. XII Leśny Rajd Rowerowy 2014

Kiedy: 
sobota, 6 Wrzesień, 2014

XII Leśny Rajd Rowerowy – Złotów 2014

6 Wrzesień 2014 @ 09:00 – 16:00


tel do zgłoszeń 67 2142667

REGULAMIN LEŚNEGO RAJDU ROWEROWEGO

I. Cel imprezy:

- popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie terenów leśnych Nadleśnictw: Jastrowie, Okonek, Lipka, Zdrojowa Góra oraz Złotów,

- popularyzacja aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez promowanie zdrowego

wypoczynku,

- popularyzacja ciekawostek przyrodniczych na terenie Lasów Państwowych oraz idei

ochrony naturalnego środowiska,

- promocja roweru, jako najmniej szkodliwego środka transportu w lasach,

- promocja Lasów Państwowych z okazji 90-lecia LP.

II. Nazwa imprezy:

XII Leśny Rajd Rowerowy – Złotów 2014

III. Organizatorzy:

Lasy Państwowe, Nadleśnictwa: Jastrowie, Okonek, Lipka, Zdrojowa Góra, Złotów.

Komandor Rajdu: Janusz Grabowski

Zastępcy Komandora Rajdu:

Trasa Jastrowie: Krzysztof Kanecki

Trasa Okonek: Iwona Argasińska

Trasa Złotów: Jerzy Jaszczyk

Trasa Zdrojowa Góra: Adam Standio

IV. Miejsce, termin oraz dystans rajdu

Termin rajdu – 06.09.2014 rok ( sobota ).

Trasa Zdrojowa Góra

– Miejsce zbiórki na parkingu obok stacji paliw Orlen (skrzyżowanie

obwodnicy pilskiej z drogą na Złotów). Rejestracja od 9.30, start 10.00, długość trasy 40 km.

Meta rajdu

– Złotów – Półwysep Rybacki przy Jeziorze Miejskim.

Trasy prowadzą drogami asfaltowymi, szutrowymi oraz polno-leśnymi.

V. Warunki uczestnictwa w rajdzie

- Rajd ma charakter otwarty, o ograniczonej liczbie uczestników,

- O potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń,

- Zgłoszenia telefoniczne lub e-mail uczestnika do dnia 03.09.2014, do godz. 12.00, do poszczególnych nadleśnictw odpowiedzialnych za trasy rajdu,

- Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz

podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu,

- Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim,

- Osoby niepełnoletnie(do lat 13) mogą brać udziałw rajdzie wyłącznie za zgodą Komandora Rajdu lub jego zastępcy. Osoby te muszą być pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo,

- Osoby dorosłe startują indywidualnie, a młodzież szkolna od lat 13 za pisemną zgodą

rodziców lub opiekuna prawnego,

- Każdy niepełnoletni (do lat 13) uczestnik podczas rajdu zobowiązany jest mieć założony twardy kask ochronny, zgodny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. W przypadku braku kasku ochronnego uczestnik nie zostanie dopuszczony do rajdu,

- Uczestnicy przed startem zapisują się na listę startową oraz potwierdzają to własnoręcznym podpisem lub przekazaniem pisemnej zgody na uczestnictwo,

-Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym,

-Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu

drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30- 50 cm od jej krawędzi,

-Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower,

-Zaleca się aby każdy uczestnik wycieczki posiadałkask ochronny,okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, ubranie dostosowane do aury,

- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione,szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu,

- Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują

wykluczeniu z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa,

- Udział w rajdzie jest płatny w kwocie 5 zł od każdej osoby, zebrana kwota będzie

wydatkowana na pokrycie kosztów ubezpieczenia, posiłku regeneracyjnego na zakończenie rajdu oraz napojów chłodzących,

- Organizatorzy zapewniają napoje chłodzące na trasie rajdu, apteczkę, transport bagaży, narzędzia do drobnych napraw rowerów,

-Uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.

Zasady bezpieczeństwa:

- W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na

drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,

- Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,

- Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas

przejazdu przez skrzyżowanie,

- W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi,

- Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3-5 m odległości między rowerami, a przy

zjazdach od 15 do 30 m,

- Jadąc drogami publicznymi wkolumnie(maksymalnie 15 rowerów) należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi grupami (art. 32 Kodeksu drogowego),

- Należy jechać równo i spokojnie w szyku, nie dopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji ,

- Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

- Zabrania się ścigania pomiędzy uczestnikami oraz z innymi pojazdami,

- Zabrania się jazdy na jednym kole,

- Zabrania się używania słów uważanych powszechnie za nieprzyzwoite,

- Zabrania się śmiecenia i zanieczyszczania,

- W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków

odurzających.

VII. Informacje dodatkowe

- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu i zaleceń organizatorów,

- Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własnąodpowiedzialnośći ponosi wszystkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń,

- Organizator zapewnia pamiątkowe koszulki dla każdego uczestnika rajdu, pamiątkowe medale oraz ciepły posiłek regeneracyjny.

Organizator może zażądać wycofania uczestnika z imprezy w przypadku:

- Nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,

- Niebezpiecznej lub agresywnej jazdy, stanowiącej zagrożenie dla samego uczestnika lub osób trzecich,

- Niekulturalnego zachowania,

- Stwierdzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkohol lub innych środków odurzających.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu, adecyzję o interpretacji ostatecznie podejmuje Komandor Rajdu lub jego zastępcy.

VIII. Dane osobowe

Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.

Zawodnik zgłaszając się do udziału w rajdzie, zgadza się na wykorzystanie jego danych

osobowych do celów rajdu.

KOMANDOR RAJDU

Janusz Grabowski

Na podstawie:
Opublikowano 18 sierpnia 2014 na http://www.bractwo-rowerowe.pila.pl. | Przez Krzysiek Szydziu.

Uczestnicy rajdu/spaceru nie są objęci ubezpieczeniem i startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział pod opieką dorosłego opiekuna.

Komentarze

Obrazek użytkownika Włodek

hejka,jakiś powrót jest organizowany przez organizatorów?
Obrazek użytkownika marcinb

Ostatnio był. Lepiej się spytać podczas rejestracji.
Obrazek użytkownika szydziu

Zawsze był i będzie tym razem :). tel do zgłoszeń 67 2142667
Obrazek użytkownika Maciej

o której i spod czego start z trzcianki?
Obrazek użytkownika marcinb

Proponuje na stacje BP jako start. Podczas zgłaszania pan mówił żeby być najlepiej o 9:00 na miejscu
Obrazek użytkownika szydziu

Ja jadę do Piły autem. 1 miejsce mam wolne.
Obrazek użytkownika Maciej

Ok marcinb to około 7:00 i można normalną drogą jechać, tylko TIR-y mogą być.
Obrazek użytkownika marcinb

Ostatecznie pod BP, o 7.30 wyjazd prawdopodobnie przez Kotuń, do Piły.
Obrazek użytkownika Maciej

Ok :) aby bezpiecznie i aby zdążyć ;)

Dodaj komentarz