XX Rajd „Szlakiem zamków i pałaców"

Kiedy: 
sobota, 24 Wrzesień, 2016

RAJD „SZLAKIEM ZAMKÓW I PAŁACÓW"
24 września 2016r.
dworek Grabównie

PROGRAM RAJDU

1. TRASA PIESZA
godz. 10.30 – zbiórka uczestników na Pl. Zwycięstwa w Pile
i przejazd autokarem do Kaczor, skąd
wymarsz na trasę ok. 7 km. Trasę prowadzi
Przodownik TP PTTK kol. Edmund Maciaszek
godz. 13.00 – 15.00 zbiórka uczestników na Pl. Zwycięstwa w Pile
i przejazd autokarem do Kaczor, skąd
wymarsz na trasę ok. 7 km. Trasę prowadzi
Przodownik TP PTTK kol. Edmund Maciaszek
godz. 15.00 – wyjazd do Piły

2. TRASA ROWEROWA - dowolna
Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników zabytków oraz
osoby, którym bliskie są zagadnienia ochrony zabytków i przyrody.

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia wraz z wpisowym można dostarczyć osobiście lub
przesłać na adres (jak w nagłówku) do dnia 16.09.2015 r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Wpisowe w wysokości:
17 zł - członkowie PTTK po okazaniu ważnej
legitymacji, młodzież
20 zł - pozostali uczestnicy
------------------------------
15 zł – trasa dowolna
13 zł – członkowie PTTK
- opiekunowie grup bezpłatnie
W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Należność można
także przelewać na konto (nr konta w nagłówku) z dopiskiem
„Rajd SzZ i P"
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko pod
opieką osoby pełnoletniej.

Więcej tutaj:
http://pila.pttk.pl/xxrajd.pdf

Uczestnicy rajdu/spaceru nie są objęci ubezpieczeniem i startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział pod opieką dorosłego opiekuna.

Dodaj komentarz