„SZLAKIEM PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI – ROWEROWO NA KRAJNIE”

Kiedy: 
sobota, 25 Lipiec, 2020

„SZLAKIEM PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI – ROWEROWO NA KRAJNIE”

1. TERMIN RAJDU:
Rajd odbędzie się w dniach 25 lipca 2020 r.
Start: 25.07.2020 r. Piła, Plac Konstytucji 3 maja godz. 8:30

2. CELE RAJDU:
 Poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Północnej Wielkopolski.
 Poznanie historii oraz regionu Krajny i Doliny Noteci
 Przejazd odcinka europejskim szlakiem rowerowym R1
 Popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku.
 Zwiedzanie zabytków, pomników kultury i architektury oraz „bliskie spotkania” z przyrodą.
 Nawiązywanie nowych kontaktów, integracja turystów kolarzy oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 Możliwość sprawdzenia i udoskonalenia techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych.
 Zdobywanie punktów na Kolarską Odznakę Turystyczną.
3. PROGRAM RAJDU:
25.07.200 - Piła (Plac Konstytucji 3 maja) - Euro Rout R1 – Piła Kalina – Kaczory – Rzadkowo – Miasteczko Krajeńskie – Grabionna – Białośliwie – Krostkowo – Osiek nad Notecią – Dąbki – Bagdad – Glesno – Wyrzysk – Dobrzyniewo – Wysoka – Rudna – Zelgniewo - Piła
102 km

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Członkowie i sympatycy klubu – 4 zł
Pozostali uczestnicy – 8 zł
(koszt posiłku na zakończenie rajdu)
Dodatkowo 9 zł dla chętnych osób którzy zdecydują się zwiedzać Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.
Zgłoszenia chęci udziału w rajdzie do dnia 22 lipca telefonicznie lub mailowo u organizatora:
Dawid Jerks @ : jednoslad.pila@gmail.com tel. 663-696-445

5. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW DLA UCZESTNIKÓW RAJDU:
 Pamiątkowy znaczek rajdowy i dyplom
 Zakończenie Rajdu u „Wyspiarza”, dla wszystkich uczestników kiełbaska z grilla
 Upominki dla uczestników rajdu za udział w quizie o znajomości
Północnej Wielkopolski
 Potwierdzenie zdobytych punktów na Kolarską Odznakę Turystyczną.
 Niezapomniane przeżycia z wędrówki na trasie rowerowej
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 Na starcie rajdu oraz postojach zalecane jest używanie maseczek ochronnych i stosowanie dystansu społecznego minimum 2 m.
 Członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2020 są ubezpieczeni od NNW. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu.
 Impreza odbędzie się w podanym terminie bez względu na pogodę.
 Zaleca się używanie kasków ochronnych i kamizelek odblaskowych.
 Rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany na zasadzie „non profit”. Wpłata uczestników pokrywa jedynie organizację imprezy.
 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
KONTAKT ORGANIZACYJNY:
DAWID JERKS – TEL. 663 696 445 @ jednoślad.pila@gmail.com

Uczestnicy rajdu/spaceru nie są objęci ubezpieczeniem i startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział pod opieką dorosłego opiekuna.

Dodaj komentarz