Same góry nie wystarczą, Rozdróżka

13-15 czerwca 2008 r.