Wakacyjna wyprawa do Piecnika

09-10 lipca 2011 r.