7 kwietnia

Biała, Łomnica, Kępa, Róża Wielka. 35km