Rajd Anrzejkowy "Patataj-patataj"

21-22 listopada 2009 r.