II Rajd Rowerowy w Człopie

31 lipca - 1 sierpnia 2010 r.