Drezdenko. Sztafetowy Rajd Rowerowy

Kiedy: 
sobota, 5 Sierpień, 2017

Zapraszamy 5-6 sierpnia 2017 r. (sobota-niedziela) na Sztafetowy Rajd Rowerowy organizowany z okazji 700-lecia Miasta Drezdenka.

Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.

Termin Rajdu: 5-6 sierpnia 2017 r. (sobota-niedziela)
Miejsce: Stadion miejski im. Józefa Nojego, ul. Mickiewicza w Drezdenku

Celem Rajdu jest:
1) propagowanie zdrowego trybu życia,
2) propagowanie roweru jako środka lokomocji,
3) propagowanie walorów turystycznych Drezdenka i okolic,
4) integracja środowisk

Organizatorem rajdu jest:
Burmistrz Drezdenka,
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
Stowarzyszenie Cyklistów Jednoślad w Drezdenku,
Hala Sportowo Rehabilitacyjna w Drezdenku.
Rajd realizowany będzie w systemie sztafetowym.
Przewidziane dwie trasy 20 i 40 km

Program Rajdu
1) Sobota godz. 10.00 start pierwszej grupy.
Kolejne grupy startują o okrągłych godzinach 11,12,13,14,15,16,17
2) Niedziela godz. 10.00 start pierwszej grupy
Kolejne grupy startują o okrągłych godzinach 11,12,13,14,15,16
W niedzielę około godziny 17.00 podsumowanie i zakończenie Rajdu

Warunki uczestnictwa:
1) Wpisanie się na listy obecności i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem rajdu
2) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
3) Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie we własnym zakresie.
4) Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
5) Stan techniczny i wyposażenie roweru uczestnika rajdu winno być zgodne z przepisami ruchu drogowego.
6) Na końcu każdej grupy jedzie wyznaczony przez organizatora kierownik grupy.
7) Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Rajd odbywać się będzie przy nie ograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są:
1) Podporządkowania się decyzjom organizatora, osobom kierującym ruchem.
2) Rajd nie jest wyścigiem, ściganie się jest zabronione.
3) Zabroniona jest jazda pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
4) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania go oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany.
5) Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie rajdu wobec uczestnika jak i osób trzecich.
6) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy
Organizator zapewni również napoje chłodzące oraz posiłek regeneracyjny.
Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

Na miejscu dla osób przyjezdnych będzie możliwość rozstawienia namiotów na nocleg w pobliżu stadionu wraz z dostępem do łazienek.

Uczestnicy rajdu/spaceru nie są objęci ubezpieczeniem i startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział pod opieką dorosłego opiekuna.

Dodaj komentarz