Szyszunia im. Staszka Eysymontta

14-15 października 2011 r.